OOK VOOR GROENDAKEN KAN U BIJ KDS TERECHT!

Wij adviseren jou heel graag en maken vrijblijvend offerte op. In onderstaande artikel vind je alvast enkel voor- en nadelen.

Wist je dat er ook een premie voor groendaken is? De premie voor jou van toepassing kan je op premiezoeker.be vinden maar je mag er van uit gaan dat de premie voor een groendak per vierkante meter gemiddeld tussen de 20 en 31 euro ligt. Let vooral op het maximum bedrag dat je mag indienen. Dat kan gaan van 600 euro tot 7500 euro.

bron artikel: roofpech 17/09/2020

VOOR- & NADELEN VAN EEN GROENDAK
Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. De aanleg van groendaken zorgt voor heel wat voordelen voor het leefmilieu maar ook voor de dakeigenaar en  de omwonenden. Wat ziin die voordelen? Zijn er nadelen? En wat zijn de meest gemaakte fouten?

OPKOMST
De opkomst van groendaken is vooral te danken aan de milieu­wetgeving dat men zoveel mogelijk water moet kunnen bufferen en zo weinig mogelijk naar het rioleringsnetwerk stuurt. Iedereen ziet nu ook in dat het uitzicht op een groendak veel fraaier is dan een grauw grijs conventioneel dak. Uiteindelijk vloeien de huidige groendaken voort uit de nood om een isolatie te gebruiken avant la lettre. Hierbij werden meestal dikke zoden groen op de houten hutten en huizen geplaatst. Technieken die je vandaag nog in de Scandinavische landen kunt terugvinden. De vroegere daktuinen – de hangende tuinen van Babylon zijn hiervan een voorbeeld – vloeien voort uit de behoefte in de oudheid enerzijds rijkdom te etaleren, anderzijds te zorgen voor recreatie en verkoeling binnen de paleizen. Vandaag zijn de beweegredenen om een groen­dak of daktuin te plaatsen prozaïscher geworden: waterretentie, ecologische en economische reden, nuttige bruikbare ruimte maximaliseren, etc. Uiteindelijk hebben daktuinen ook een maatschappelijk nut, namelijk het leven in de stad aantrekkelijk maken.

VOORDELEN
Groendaken weten een stedelijke omgeving op zijn allerminst op te fleuren. Toch is dat niet de voornaamste of enige reden om te kiezen voor een groendaksysteem. Hieronder bespreken we de voordelen van zowel extensieve en semi-intensieve als intensieve groendaken.

BUFFEREFFECT
De belangrijkste reden om een groendak­systeem aan te leggen in een stedelijke om­geving is het beheren van regenwater. Bij (hevige) regen is het namelijk mogelijk dat we te maken krijgen met wateroverlast. Door middel van onderliggende structuren is het groendak echter in de mogelijkheid om grote hoeveelheden water te stockeren. Hierdoor komt het regenwater pas in een later stadium in de riolering terecht. Bovendien is een standaard extensief groendak in staat om de helft van de jaarlijkse regenval te bufferen. Slechts 50 procent van de regen komt dus nog in de riolering terecht. Meer buffering van het regenwater is mogelijk door onderliggende waterhoudende lagen. Sensoren bij nieuwe, intelligente groendaksystemen kunnen bovendien meten hoeveel water zich in de opslag bevindt. Daarop is het mogelijk om net genoeg water los te laten bij hevig onweer, zodat het groendak, maar ook het rioleringsstelsel niet overbelast wordt. Groendaken zuiveren ook het water en kunnen dus bijdragen tot een lagere concentratie van nitraten, fosfor en giftige stoffen in onze waterwegen.

ENERGIEBESPAREND
Naast het financiële voordeel is de thermisch isolerende functie (en hiermee reductie van de te gebruiken hoeveelheid energie) ook een belangrijke factor bij de keuze voor een type groendak. Tijdens de zomer reguleert de daktuin de warmte, zodat het huis koeler blijft. Tijdens de winter zorgt datzelfde systeem er dan weer voor dat de woning minder warmte verliest. De mate waarin het groendak dit doet, is natuurlijk afhankelijk van het gekozen systeem. Zo zal een intensief groendak een sterkere thermisch isolerende functie hebben dan een extensief systeem.

GELUIDSISOLATIE
Naast de isolerende werking met betrekking tot de temperaturen tijdens winter en zomer hebben groendaksystemen ook een geluids­isolerende werking door de demping van omgevingslawaai (hagel, geluidsoverlast van vliegtuigen, extreme wind, etc.).

VERHOOGDE LEVENSDUUR DAKBEDEKKING
Doordat de dakbedekking door de daarop liggende vegetatie afgeschermd wordt van allerhande weersomstandigheden (hagel, wind, extreme temperaturen, UV-stralen), wordt de levensduur van die dakbedekking aanzienlijk langer. We zullen later in dit artikel zien dat dit een groot voordeel is als we rekening houden met de beperkte toegankelijkheid van de dak­afdichting door het groendak.

BIODIVERSITEIT
In het geval van de meest recente groendaken wordt er gekozen voor een rijke vegetatie, waardoor nieuwe habitatmogelijkheden voor bepaalde diersoorten mogelijk worden. Deze biodiversiteit zorgt bovendien voor ecosysteemdiensten ten voordele van de mens. Zo voorziet een groendak ons van een betere luchtkwaliteit (300 m² groendak compenseert circa 1 ton CO2), luchtvochtigheid en een aangename om­gevingstemperatuur.

NADELEN
• Onkruid: voornamelijk bij intensieve groendaken, maar kan zich op elk soort groendak voordoen;
• Vogels en andere kleine dieren zijn aangetrokken tot de groendaken en gaan er op zoek naar eten, wat beschadiging kan opleveren;
• Als er zich toch een lek voordoet, is ze moeilijk te detecteren en verhelpen;
• Elk soort groendak vergt onderhoud;
• Een groendak kan een flinke financiële investering vereisen.

DELEN OP facebook linkedin
logo images
logo images
logo images
logo images
logo images
logo images
logo images
logo images
logo images
logo images
logo images
logo images