PREMIES 2021? DIT MOET JE WETEN!

Onderstaande informatie geldt voor premieaanvragen waarvan de eindfactuur gedateerd is vanaf 1/1/2021.

WIJZIGINGEN HUIDIGE PREMIES
 • Facturen die meetellen voor de bepaling en behandeling van de premie mogen op het moment van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.
 • Verhoging van het premiebedrag voor zowel woon- als niet-woongebouwen voor:
  • buitenmuurisolatie aan de buitenzijde van 15 euro/m² naar 30 euro/m²
  • beglazing van 8 euro/m² naar 16 euro/m²
 • Bij verwijdering van asbesthoudende materialen tijdens de renovatiewerken, verhoging van de premiebedrag voor zowel woon- als niet-woongebouwen voor:
  • dak- of zoldervloerisolatie met 8 euro/m²
  • buitenmuurisolatie aan de buitenzijde met 8 euro/m²De facturen van de asbestverwijdering en van het aanbrengen van de isolatie mogen niet meer dan 12 maanden uit elkaar liggen, en moeten beiden vanaf 1/1/2021 opgemaakt zijn.
 • Wanneer het woongebouw aangesloten is op het elektriciteitsnet met toepassing van het uitsluitend nachttarief, verhoging van het premiebedrag per m² voor:
  • dak- of zoldervloerisolatie, buitenmuurisolatie, vloerisolatie en beglazing met 50 %
  • warmtepomp en warmtepompboiler met 20 %De verhogingen zijn ondergeschikt aan en niet cumuleerbaar met de verhogingen van de premiebedragen voor beschermde klanten.
 • Je ontvangt niet langer een premie voor dak- of zoldervloerisolatie die zelf aangebracht werd, enkel nog wanneer de isolatie werd geplaatst door een aannemer.
 • De premie voor een warmtepomp van het type ‘lucht-lucht’ is altijd cumuleerbaar met de premie warmtepompboiler.
 • Bij de premies voor warmtepomp en warmtepompboiler wordt het premiebedrag begrensd tot 50% van de investeringskosten i.p.v. 40%, dit enkel voor beschermde klanten en woongebouwen aangesloten op het elektriciteitsnet met toepassing van het uitsluitend nachttarief.
 • De premies voor warmtepompen, zonneboilers en warmtepompboilers gelden enkel voor gebouwen die aangesloten zijn op het distributienet voor 1 januari 2014 of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan vijf jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn.
TWEE NIEUWE PREMIES
 1. Premie voor PV-installaties (zonnepanelen) tot 10kVA
 2. Label-premie voor alle woningen/wooneenheden

Deze informatie vermeld op de pagina, is onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van de Vlaamse regering.
Meer info vind je op de website van Energiesparen.

DELEN OP facebook linkedin
logo images
logo images
logo images
logo images
logo images
logo images
logo images
logo images
logo images
logo images
logo images
logo images