S-PEIL: de nieuwe indicator voor de isolatie- en ventilatiewaarde van nieuwbouw. Voor renovaties geldt geen S-peileis!

Vanaf 1 januari 2018 zijn het K-peil en de Netto Energie Behoefte (NEB) vervangen door een nieuwe indicator voor de isolatie- en ventilatiewaarde van een nieuwbouwwoning: het S-peil.

Afschaffing K-peil en Netto Energie Behoefte

De isolatiekwaliteit van een gebouwschil werd tot heden steeds weergegeven via het K-peil, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met de hoeveelheid energie die nodig is om het gebouw te verwarmen of koelen. Dat laatste gebeurt wel door de Netto Energie Behoefte, maar deze indicator houdt geen rekening met de isolatiewaarde.

Wat is het S-peil?

Het ’S-Peil’ is een indicator die alle energetische kwaliteiten van de gebouwschil, zowel de winsten als de verliezen, gelijkwaardig evalueert ten opzichte van de vormefficiëntie. Het S-peil hangt af van:

de isolatie van de schildelen,
de luchtdichtheid van het gebouw,
invloed van de bouwknopen,
impact van de zonnewinsten.

Het S-peil bepaalt hoeveel energie de wooneenheid zal nodig hebben om de temperatuur van de woning op peil te houden. Hoe minder energie nodig is en hoe efficiënter de vorm, hoe lager het S-peil. Het S-peil geldt per wooneenheid.

Hoe lager het S-peil, hoe beter het dus gesteld is met de schil van uw woning – energetisch gezien.

S-peileis

De S-peileis treedt in werking voor wooneenheden van dossiers met vergunningsaanvraagdatum of melding vanaf 1 januari 2018. Er wordt een S-peil berekend per wooneenheid, dus per appartement en niet voor het appartementsgebouw.

De S-peileis start met S31 voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018. Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten aan S28 voldoen.

Voor renovaties geldt geen S-peileis.

Aandachtspunten voor het behalen van een laag S-peil

Voor een laag S-peil moet u aandacht besteden aan:

de luchtdichtheid van de woning;
de isolatie van de schildelen;
de invloed van de bouwknopen;
de impact van de zonnewinsten;
de grootte,  de oriëntatie en het type van de beglazing;
de aanwezigheid van gebouwgebonden beschaduwingselementen;
de aanwezigheid van thermische massa;
de vormefficiëntie van de geometrie (afhankelijk van de typologie ‘open’, ‘halfopen’, ‘gesloten’ en de vorm van het gebouw). 

Informeer goed bij je EPB-verslaggever om aan het wettelijke S-peil te voldoen vanaf 1 januari 2018