Premies 2021? Dit moet je weten!

? Premie dakisolatie: alle premies voor een 100% geïsoleerd huis

Premies 2021? Dit moet je weten

Onderstaande informatie geldt voor premieaanvragen waarvan de eindfactuur gedateerd is vanaf 1/1/2021.

Wijzigingen huidige premies

 • Facturen die meetellen voor de bepaling en behandeling van de premie mogen op het moment van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.
 • Verhoging van het premiebedrag voor zowel woon- als niet-woongebouwen voor:
  • buitenmuurisolatie aan de buitenzijde van 15 euro/m² naar 30 euro/m²
  • beglazing van 8 euro/m² naar 16 euro/m²
 • Bij verwijdering van asbesthoudende materialen tijdens de renovatiewerken, verhoging van de premiebedrag voor zowel woon- als niet-woongebouwen voor:
  • dak- of zoldervloerisolatie met 8 euro/m²
  • buitenmuurisolatie aan de buitenzijde met 8 euro/m²
  De facturen van de asbestverwijdering en van het aanbrengen van de isolatie mogen niet meer dan 12 maanden uit elkaar liggen, en moeten beiden vanaf 1/1/2021 opgemaakt zijn.
 • Wanneer het woongebouw aangesloten is op het elektriciteitsnet met toepassing van het uitsluitend nachttarief, verhoging van het premiebedrag per m² voor:
  • dak- of zoldervloerisolatie, buitenmuurisolatie, vloerisolatie en beglazing met 50 %
  • warmtepomp en warmtepompboiler met 20 %
  De verhogingen zijn ondergeschikt aan en niet cumuleerbaar met de verhogingen van de premiebedragen voor beschermde klanten.
 • Je ontvangt niet langer een premie voor dak- of zoldervloerisolatie die zelf aangebracht werd, enkel nog wanneer de isolatie werd geplaatst door een aannemer.
 • De premie voor een warmtepomp van het type ‘lucht-lucht’ is altijd cumuleerbaar met de premie warmtepompboiler.
 • Bij de premies voor warmtepomp en warmtepompboiler wordt het premiebedrag begrensd tot 50% van de investeringskosten i.p.v. 40%, dit enkel voor beschermde klanten en woongebouwen aangesloten op het elektriciteitsnet met toepassing van het uitsluitend nachttarief.
 • De premies voor warmtepompen, zonneboilers en warmtepompboilers gelden enkel voor gebouwen die aangesloten zijn op het distributienet voor 1 januari 2014 of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan vijf jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn.

Twee nieuwe premies

 1. Premie voor PV-installaties (zonnepanelen) tot 10kVA
 2. Label-premie voor alle woningen/wooneenheden

Deze informatie vermeld op deze pagina, is onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van de Vlaamse Regering.

Meer info vind je op de website van Energiesparen.