Nieuw in 2020!

WIJ STARTEN 2020 MET EEN NIEUWE HUISSTIJL EN LOGO!

NIEUW IN 2020!

Ook dit jaar zullen we onze klanten blijven informeren over de veranderingen en zorgen wij voor uw geslaagd (ver)bouwproject.
Het begin van het jaar kondigt al enkele veranderingen aan en wij delen heel graag met jullie wat BouwRegister voor jullie op een rijtje heeft gezet!

Strengere energie-eisen voor nieuwbouw, rookmelders, dakisolatie en dubbel glas voortaan verplicht.
Wie een nieuw huis bouwt moet vanaf 1 januari rekening houden met strengere energie-eisen. Het maximale E-peil (de maat voor het energieverbruik van de woning) wordt verlaagd van E40 naar E35. En het E-peil voor wie een doorgedreven renovatie uitvoert met energiemaatregelen daalt naar E70. Vanaf 1 januari zijn ook goede dakisolatie en dubbel glas verplicht in elke woning. Woningen die geen of niet genoeg dakisolatie hebben kunnen ongeschikt worden verklaard. Concreet zou dakisolatie minimaal 3 tot 4 centimeter dik moeten zijn en als het huis een ongebruikte zolder heeft, moet de zoldervloer geïsoleerd zijn. De norm geldt zowel voor de eigen woning als voor huurwoningen. Maar de sancties wanneer een woning ongeschikt wordt verklaard zijn er vooral voor verhuurders. Wat de premies van de netbeheerders betreft, zullen de premies voor hoogrendementsglas in een bestaande woning zakken naar 8 euro per vierkante meter, 2 euro minder dan voorheen. Daarnaast daalt ook de premie voor de plaatsing van een warmtepompboiler van 400 naar 300 euro. De overige premies van de netbeheerders blijven onveranderd.
Sinds 2013 was het in huurwoningen en nieuwbouwwoningen al verplicht om één rookmelder per verdieping te hebben. Nu wordt die verplichting uitgebreid naar álle woningen. Er komen wel geen controles.

Sparen is achteruitgaan.
De Belgische spaarders hebben in 2019 weer meer dan 12 miljard euro bijgeschreven op hun spaarboekjes. Bijna alle Belgische grootbanken bevestigen deze groei.

Je huis is het afgelopen jaar met 10.000 euro in waarde gestegen!
In het derde kwartaal van 2019 jaar steeg de prijs van huizen en appartementen alweer! Hoewel de prijzen in Vlaanderen iets minder zijn gestegen dan in Wallonië, zijn ze nog steeds zeer hoog: gemiddeld € 240.000 voor een gesloten of halfopen bebouwing, tegenover € 335.000 voor een woning met 4 gevels en € 198.000 voor een appartement.

Woningprijzen stagneren begin 2020.
Met het einde van de woonbonus in zicht kochten Vlamingen massaal woningen eind 2019. Dat zal zeker in de eerste maanden van 2020 een negatief effect hebben op het aantal transacties en de prijs van de woningen. Het wegvallen van de woonbonus, de slabakkende economie en de strengere houding van de banken met hypotheekleningen zal de prijzen negatief beïnvloeden. De meeste vastgoedanalisten verwachten dat de mediaanprijs van de woningen een fractie boven de inflatie zal stijgen.
Door het wegvallen van de woonbonus en de strengere banken neemt het gewicht van vermogende kopers-verhuurders op de woningmarkt nog toe. Zij duwen laagverdieners naar de huurmarkt.

Vastgoedschenkingen nemen toe.
Steeds meer Belgen schenken al tijdens hun leven een deel van hun vastgoed weg. In de eerste elf maanden van 2019 hebben notarissen bijna 22.000 vastgoedschenkingen geregistreerd, zijnde 14,9 % meer dan in dezelfde periode in 2018. Dat blijkt uit cijfers van federatie Notaris.be.
Concreet in Vlaanderen was er een groei met 11,8 % (14.434 schenkingen). Dankzij het gemoderniseerde Belgische erfrecht hebben schenkers een grotere marge om te schenken aan wie ze willen. Specifiek in Vlaanderen hebben ouders sinds 1 september bovendien ook de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een fiscaal interessante 'doorgeefschenking' te doen, waarbij zij goederen die ze zelf erven, binnen het jaar kunnen doorschenken aan de kinderen.

Correctere vergoeding voor planschade en uitgebreidere heffing op meerwaarde grond na gunstige planwijziging.
Eigenaars die de waarde van hun gronden zien verminderen door ingrijpen van de overheid krijgen voortaan een correcte schadevergoeding. Deze vergoeding, die momenteel uitgaat van de verwervingswaarde, zal nu rekening houden met de volledige venale waarde van de gronden.
Als een overheid een bestemmingswijziging doorvoert wordt momenteel al een bijdrage gevraagd van de grondeigenaar voor de meerwaarde van deze gronden. De Vlaamse regering zal nu ook een heffing vragen indien die meerwaarde er door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan komt door de toelating van extra bouwlagen, een grotere dichtheid of een grotere bouwhoogte of -diepte.

De Vlaamse regering wil komaf maken met de term 'betonstop' en kiest voor de benaming 'bouwshift'.
Tegen 2040 mag er geen open ruimte meer wordt aangesneden. Tot nu toe werden ook tuinen, voetbalvelden en parken gerekend als ruimtebeslag. Zo stelde minister Demir nog in het parlement dat 'verharding' en 'ruimtebeslag' twee verschillende begrippen zijn. Uit cijfers wordt geschat dat 16 % van Vlaanderen verhard is en dit ligt dus een pak lager dan 33% ruimtebeslag. Maar hoe de nieuwe omschrijving er precies zal uitzien ligt voorlopig nog ter behandeling, waarbij minister Demir een volledig goedgekeurde bouwshift nastreeft tegen 2021.

Toekomst voor het beleggingsvastgoed? Vastgoed op de beurs resulteerde in 30 % winst in 2019!
De index van Belgische vastgoedaandelen leverde in 2019 een totaalrendement van 38 % op. Elke kandidaat-vastgoedbelegger staat voor de keuze: zelf vastgoed kopen of via aandelen er indirect in beleggen. Ook met een indirecte vastgoedbelegging kun je mooie rendementen halen. De prestaties van de meeste gereglementeerde vastgoedvennootschappen de voorbije jaren zijn niet min. De groeimarkten zijn onder meer het zorgvastgoed en de studentenhuisvesting. Het kantoorvastgoed stond de jongste jaren wat in het verdomhoekje, maar in 2019 hebben we een herstel gezien. Winkelvastgoed krijgt nog altijd klappen, met e-commerce als de grote boosdoener. Logistiek vastgoed is dan weer de verrassing van de voorbije jaren.
Elke meerwaarde is altijd onzeker. Er bestaat geen kristallen bol en de lijn uit het verleden doortrekken is gevaarlijk.

Bron: BouwRegister - Sarpa bvba

Gaversepontweg 33 - 9810 Nazareth
media@bouwregister.be - 09/222.14.34